Förnyelse av recept och andra läkartjänster

Fråga om sjukdomar eller symptom snabbt och lätt via telefon!

Till patienter  – få hjälp omedelbart

Först och främst så gör läkare247s telefonläkartjänst det lättare att få hjälp vid sjukdom eller brådska. Ni behöver inte lämna ert hem och i andra ändan av tråden blir ni betjänad av en läkare inom ert specialområde. Ni kan även vara fullständigt anonym. Det är också möjligt att förnya recept per telefon.

Till läkare – flexibilitet i tidtabellen

För läkare gör telefondejourering det möjligt att fungera som specialist och hjälpa patienter flexibelt utgående från egen tidtabell.

Fråga mer om läkare247s telefon­läkartjänst.