Telefonrådgivning till läkare | Prislista

Telefonrådgivning 0600 16334
4,1/min + lna/msa

Förnyelse av recept per telefon 0600 16334
Förnyelseavgift till apoteket 22 €, 1-2 mediciner och extra 10 € av övriga mediciner.

Fråga mer om läkare247s telefonläkartjänster.